Geannuleerd: Verkenning langs het Drents Diep

Geannuleerd: Verkenning langs het Drents Diep

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.

vogels in de Oost- en Onnerpolder

“Mooi zicht over het natte land”

Datum: Op eigen gelegenheid
Oostpolder
Osdijk 4, Noordlaren
Er-op-uit
Maximum aantal inschrijvingen bereikt
6 km
Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Deel deze activiteit

We lopen langs het Drents Diep, richting het Onnergemaal.

De Oost- en Onnerpolder zijn een paradijs voor vele vogels.

We hopen weidevogels te zien, zoals onze nationale vogel: de grutto. Ook de tureluur en de kemphaan komen hier graag. Bijzonder mooi is de geoorde fuut. Al een paar jaar komen hier bijzondere moerassterns broeden: de zwarte stern, de witwangstern en de witvleugelstern. We zijn benieuwd of ze er dit jaar ook weer zijn!

fotograaf Hans Spoelman

De Oost- en Onnerpolder zijn prachtige gebieden met een unieke combinatie van waterwinning, waterberging en natuurontwikkeling. Door het dynamisch waterpeil ontstaat een moeras- en weidegebied wat bijzonder aantrekkelijk is voor de flora en fauna.