Heerlijkheid Harssens organiseert Eerste Oefening bij Het Groninger Landschap

Heerlijkheid Harssens organiseert Eerste Oefening bij Het Groninger Landschap

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.

Datum: Op eigen gelegenheid
N361, ter hoogte van Harssensbosch; daar waar de vlag uithangt
Winsumerweg, Adorp
Er-op-uit
Maximum aantal inschrijvingen bereikt
Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Deel deze activiteit

Sinds 2004 belegt het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens regelmatig Landdagen waarbij enig historisch aspect van Harssens de volle aandacht krijgt. De Landdagen dragen echter ook een speels karakter.

Vorige zomer ontving U van ons een Oproep voor de Eerste Oefening ter bescherming van het Grondgebied der Heerlijkheid Harssens. Een select gezelschap meldde zich aan de poort van Harssens. Dit elitepeloton wist alleen al door zijn aanwezigheid de grenzen veilig te stellen. Thans is het tijd om volop met de voorbereiding der Voorjaarsmanoeuvres aan te vangen.

Wil om die reden hierbij een Tweede Oproep voor de Eerste Oefening ontvangen. Wilt U zo vriendelijk zijn zaterdag 13 mei A.D. 2017, de Dag van Victoer marteler, te reserveren.

Op deze dag zal de krijgskundige Overste Alma U onderrichten over ‘Het wezen der steenhuizen, die van Harssens in het bijzonder’. Vervolgens zult U zich onder meer bekwamen in het overbrengen van geheime berichten, het blazoeneren der wapenschilden, het aanleggen kruis- en totaalverbanden en het oefenen van enkele eenvoudige krijgshandelingen te velde.

Aanmelden uiterlijk op 28 april

U kunt zich voor de Eerste Oefening aanmelden bij de Heer van Harssens via ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl, of per postduif: Garnizoen der Heerlijkheid Harssens, p/a Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen.

De deelnamekosten voor deze Eerste Oefening bedragen € 50,- per persoon. Vanzelfsprekend is dat inclusief de Garnizoenshap, de koffie en de thee, de gevulde koeken, kano’s, rondo’s en andere versnaperingen. Na diensttijd worden ook straffere dranken verstrekt.

Wilt U zo vriendelijk zijn Uw aanmelding op tijd aan ons door te geven en de daaraan gekoppelde betaling te (doen) verrichten?

Uw geldelijke bijdrage dient gestort te worden op rknr. NL 14 INGB 000 3939 132 ten name van M.F. Bekenkamp. Doe dit onder vermelding van de Eerste Oefening Harssens 2017 en de naam (of namen) van de deelnemer(s).

In het het oudste cultuurlandschap van Europa kocht Het Groninger Landschap in 2008 het keuterijtje Harssensbosch bij Adorp. Vijfhonderd meter van de weg, midden in het land ligt het beeldschoon verbouwd boerderijtje. Goed voor 100% rust en privacy! En een unieke beleving, want je slaapt hier in een bedstee. Achterin de boerderij is een kleinschalige expositie ingericht en worden er af en toe activiteiten georganiseerd.

De Stichting Heerlijkheid Harssens, statutair gevestigd in de gemeente Winsum, stelt zich ten doel de Heerlijkheid in stand te houden en al hetgeen daartoe bevorderlijk is te verrichten. Om die reden zijn in 2013 onder meer grenspalen geplaatst op plekken waar een openbare weg de heerlijkheidsgrens kruist. Door het plaatsen van de grenspalen wordt het verborgen gebied van de Heerlijkheid Harssens zichtbaar in het Groninger landschap. Het brengt bijzonder Groninger cultureel erfgoed op subtiele wijze onder de aandacht van het brede publiek; voor nu en in de toekomst.