Geannuleerd: Het herkennen van weidevogels in het waterwingebied in de Onnerpolder

Geannuleerd: Het herkennen van weidevogels in het waterwingebied in de Onnerpolder

Wie ziet en kent de meeste vogelsoorten?

2 mei 2020 09:00 uur - 11:00 uur
Pompstation Onnen, Waterbedrijf Groningen
Waterleidingweg 8, Onnen
Er-op-uit
4 km
Deel deze activiteit

In samenwerking met Waterbedrijf Groningen verzorgen we een rondleiding door het nieuw ingerichte gebied achter het pompstation. Eerst zal onder het genot van een kopje koffie een inleiding worden gegeven over alles wat er in de afgelopen jaren gebeurd is en daarna het veld in op zoek naar de vele weidevogels in de Onnerpolder, zoals kievit, grutto, wulp en tureluur. Verder is de kans groot dat we verschillende eendensoorten zullen zien zoals bijv. de slobeend, krakeend enz., dat de witvleugelstern of de witwangstern voorbij komt en dat we roofvogels zien als buizerd, kiekendief, mogelijk zelfs een zeearend of een visarend.

Vraag nu de nieuwe Golden Raand aan!

Voorjaarsnummer Biodiversiteit


Nu aanvragen