Vogels kijken in het Reitdiepgebied

Vogels kijken in het Reitdiepgebied

vogels spotten in het Reitdiep

20 maart 2021 09:00 uur - 11:30 uur
Er-op-uit
10 km
Deel deze activiteit

We fietsen door de vogelrijke gebieden Koningslaagte, Harssensbosch, Paddepoel en ook nemen we een hoekje Hekkum mee. Het Groninger Landschap voert in deze gebieden een beheer gericht op het bieden van een goede foerageer- en broedomgeving voor weidevogels. Onderweg kijken  we uit naar vogels die onder gunstige omstandigheden in grote aantallen te zien zullen zijn. Te denken valt aan kievit, grutto en tureluur. Maar ook smient, krak-, slob – en kuifeend. En ….als we geluk hebben de lepelaar, zilverreiger en pijlstaart. De laatste jaren spotten we ongeveer 30 verschillende soorten!