Hoe de Groninger scheepvaart profiteerde van de vervening

Hoe de Groninger scheepvaart profiteerde van de vervening

Turf was de nieuwe fossiele brandstof in de 17e eeuw.  In de veengebieden rond de stad Groningen en in Drenthe werd de turf afgegraven en moesten er voor het vervoer vele waterwegen worden aangelegd.  Dit was weer gunstig voor de scheepsbouw die zich dankzij de ontginningen oostwaarts kon uitbreiden.  Zo begon een periode van grote bloei voor de Veenkoloniën en kon de stad Groningen zich dankzij haar gunstige ligging als middelpunt van deze waterwegen zich verrijken!

Spreekster: Marian Hoepman-Scholtens

18 februari 2024 11:00 uur - 12:30 uur
Lezing
Er-op-uit
Deel deze activiteit