Rietzangers in Zuidoost-Friesland

Rietzangers in Zuidoost-Friesland

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.

Wender Bil (1995) vertelt over zijn onderzoek naar rietzangers.

Datum: Op eigen gelegenheid
Lezing
Er-op-uit
Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Deel deze activiteit

Wender Bil (1995) vertelt over zijn onderzoek naar rietzangers, waarbij hij met name in gaat op het ruimtegebruik van individueel gekleurringde mannetjes binnen een broedpopulatie in Van Oordt’s Mersken (ZO-Friesland).

Wender Bil doet al voor het 3e jaar onderzoek naar deze populatie rietzangers waaruit onder andere blijkt dat vogels zowel binnen, als tussen seizoenen, niet vasthouden aan dezelfde territoria, maar als het ware door het gebied ‘wandelen’. Wender zal hierbij uitweiden over de patronen en diverse theorieën die het ontstaan daarvan kunnen verklaren.