Vogels in Groningen

Vogels in Groningen

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.

Datum: Op eigen gelegenheid
Lezing
Er-op-uit
Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Deel deze activiteit

Over vogels in de provincie Groningen valt een heleboel te vertellen, want er wordt al 50 jaar intensief geteld en naar bijzonderheden gezocht. We gaan in op een aantal aspecten: Wat zijn de specifieke Groninger vogels? Hoe is de vogelstand veranderd in de loop van de tijd? Waarom komen er zoveel vogelaars juist naar Groningen om te vogelen? We gaan ook in op de belangrijke rol die Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en  Natuurmonumenten hebben in het natuurbehoud en met name voor een aantal unieke moerasvogels die het in Groningen bijzonder goed doen. Er is ruim voldoende tijd tijdens en na afloop van de lezing voor vragen. Boeken van de schrijver liggen ter inzage.

Dr. Egbert Boekema (Groningen 1952) studeerde Biochemie en Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1984 ook promoveerde. Hij koos voor een baan in de wetenschap en werd uiteindelijk hoogleraar. Zijn belangrijkste onderzoeksveld was de fotosynthese, het proces dat planten en algen zonlicht gebruiken voor hun energiehuishouding. Eind 2017 ging hij met pensioen. In de jaren 70 begon hij met het bestuderen van vogels en planten, en hij was in 1983 als redacteur betrokken bij het eerste vogelboek over de vogels in Groningen en is de auteur van het in 2016 verschenen standaardwerk “Vogels in Groningen”, een boekwerk van bijna 2 kg over alles wat er in de provincie Groningen is gezien. Hij is voorzitter van de provinciale vogelstudievereniging “Avifauna Groningen”.