Algemene voorwaarden win een BuitenLeven vakantie

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van de winactie: Win een BuitenLeven vakantie.

Algemene voorwaarden ‘Win een BuitenLeven Vakantie!’

Definities
1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de winactie
2. Prijs: De te winnen prijs zoals omschreven in de Algemene voorwaarden
3. Prijswinnaar: de deelnemer die conform de Algemene voorwaarden de prijs wint
4. Website: www.groningerlandschap.nl/wineenbuitenlevenvakantie

Periode winactie
De winactie loopt van 1 april t/m 31 oktober 2019

De prijs
Door mee te doen aan de winactie maak je kans op een weekendje weg bij BuitenLeven vakanties ter waarde van €400,-. De bon is vrij te besteden op de website van www.buitenlevenvakanties.nl . Bij het boeken van een vakantiewoning op deze website krijgt de prijswinnaar, door het invoeren van een kortingscode, €400,- korting op het totaalbedrag. De waardebon is te gebruiken tot en met december 2020.

De prijswinnaar
De prijswinnaar is diegene die raadt hoeveel schelpen er in de pot zitten die bij de promotiewagen van Het Groninger Landschap staat. Is er niemand die het exact aantal schelpen heeft geraden, dan wint diegene die het meest dichtbij het te raden getal zit. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van het winnen van de prijs. Daarnaast wordt de prijswinnaar vermeld op de internetpagina: www.groningerlandschap.nl/wineenbuitenlevenvakantie

Persoonsgegevens
De gegevens die aan Het Groninger Landschap zijn verstrekt zullen worden gebruikt voor deze winactie en voor toekomstige acties van Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap respecteert de privacy van de mensen die aan de winactie meedoen. Het Groninger Landschap zorgt er voor dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal worden behandeld.

Voorwaarde voor deelname aan de winactie
Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Deelname aan de actie is uitgesloten voor een ieder die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie. De deelnemer van de winactie is de persoon die is gebonden aan het mailadres welke is gebruikt om aan de winactie deel te nemen. De deelnemer garandeert dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren voor geld of andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden algemene voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Het Groninger Landschap is dan gerechtigd een andere winnaar te trekken.

Aansprakelijkheid
Het Groninger Landschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze winactie voortvloeiende schade. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de website.

Wijzigingen Algemene voorwaarden
De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

Slotbepalingen
Op de overeenkomst i s Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing.

Contact
Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over de voorwaarden of de winactie, neem dan contact op met communicatie@groningerlandschap.nl