Bezinnen op onze rol

Bezinnen op onze rol

Om de vijf jaar staan we even stil. Dan blikken we terug, stellen we vast waar we staan en denken we na over de toekomst. Het resultaat beschrijven we in onze toekomstagenda. Deze editie, de tweede, beslaat de periode 2018 tot 2023.

Groningen, onze omgeving, de organisatie zelf: we veranderen, vaak sluipenderwijs. Daarom is het goed om af en toe stil te staan. Een pas op de plaats. Om onszelf te bevragen. Welke rol moeten we innemen? Waar ligt de focus? Wat doen we zelf, wat laten we over aan collega-organisaties? Waar denken over mee en waar niet? Hoeveel hooi nemen we op onze vork? Eens in de vijf jaar nemen we hier als organisatie de tijd voor.

Een spiegel voorgehouden

Het doel van de organisatie staat al tachtig jaar niet ter discussie, wel de manier waarop we er invulling aan geven. Dat zal altijd zo blijven. In 2018 hebben we onszelf een spiegel voorgehouden. Het resultaat, deze toekomstagenda, is nadrukkelijk een gezamenlijk product. Iedereen binnen de organisatie heeft meegedacht. Onze partners vroegen we om advies. Met elkaar hebben we onze beleidskeuzes voor de komende vijf jaar bepaald.

 

Veranderende omgeving

Bezinnen was nodig en zinvol. Onze omgeving is in beweging. De druk op natuur, landschap en erfgoed is onverminderd hoog. Aardbevingen tasten ons erfgoed aan, de energietransitie verandert het landschap en onze Groningse kust moet voorbereid worden op de stijgende zeespiegel. Ook de landbouw staat voor een grote opgave, namelijk het vinden van een nieuwe balans met natuur, landschap en milieu.

Waddenfestival 2018 in Pieterburen