Broeden op het dak van Batterij Fiemel

Op het dak van de munitiebunker van Batterij Fiemel is een nieuwe broedlocatie voor koloniebroeders aangelegd.

Koloniebroeders hebben het zwaar in Groningen. Door de oprukkende industrie, de aanleg van infrastructuur en de recreatiedruk worden broedgebieden niet alleen in een rap tempo kleiner, maar vindt er ook veel verstoring plaats. Tevens is in de overgebleven broedgebieden de predatiedruk hoog. Predatoren als de vos en bruine rat vormen een grote bedreiging voor de koloniebroeders. Nieuwe én veilige broedlocaties zijn van essentieel belang voor de toekomst van koloniebroeders in Groningen.

Vlakbij Polder Breebaart doet zich een kansrijke nieuwe en veilige broedlocatie voor, namelijk het dak van de munitiebunker van Batterij Fiemel. Batterij Fiemel is een bunkercomplex dat onderdeel van de Atlantikwall is. Beide bunkers zijn van Het Groninger Landschap en in 2020 gerestaureerd. De geschutsopstelling is voor publiek toegankelijk gemaakt met een expositie over de historie van het bunkercomplex en op het dak staat een replica van het luchtafweergeschut.

De munitiebunker is ingericht als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Het dak van de kolossale munitiebunker is door zijn ligging tegen Polder Breebaart aan en als onneembare vesting voor grondpredatoren een ideale broedlocatie voor visdieven en andere koloniebroeders.

De nieuwe broedlocatie van 310 m² voor koloniebroeders is met steun van het Jaap van Duijn Vogelfonds gerealiseerd.