Naar een slagvaardige en duurzame organisatie

Naar een slagvaardige en duurzame organisatie

Bezield, dichtbij en daadkrachtig

Bezield, dichtbij en daadkrachtig. Naar deze kernwaarden willen we als organisatie handelen. Als werkorganisatie blijven we compact, maar slagvaardig dankzij het uitbesteden van taken en onze grote groep van vierhonderd vrijwilligers. Onze ambities: vrijwilligers beter bijstaan, financieel gezond blijven en nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. In 2027 willen we als organisatie – op eigen kracht – CO2-neutraal zijn.

Als organisatie proberen we te opereren vanuit onze kernwaarden: bezield, daadkrachtig en dichtbij. Deze kernwaarden vertalen we naar onze bedrijfscultuur. We kiezen voor een compacte werkorganisatie die het beheer en onderhoud grotendeels uitbesteedt. De interne lijnen zijn kort. Dat maakt ons slagvaardig.

Vrijwilligers begeleiden

Onze vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het draagvlak voor ons werk. De basisfilosofie is dat ze opereren vanuit zelfsturende teams. We willen meer tijd, aandacht en waardering aan onze vrijwilligers geven. We willen heldere kaders bieden wat we van onze vrijwilligers verwachten om de rol van ambassadeurs van Het Groninger Landschap waar te maken.

CO2-neutrale organisatie

Als organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid en klimaat. In 2016 is een nulmeting uitgevoerd, waarbij de CO2-uitstoot van de totale organisatie is berekend. We streven naar een CO2-neutrale organisatie in 2027. Dat wil zeggen dat de netto CO2-uitstoot nul is, zonder gebruik van certificaten. Daarnaast willen we graag los van het aardgas, mede vanwege de aardbevingsproblematiek. Inmiddels zijn de nodige stappen gezet. Zo worden de molens belicht met ledverlichting, liggen op meerdere daken zonnepanelen, zijn de bedrijfswagens electrisch en wordt de post opgehaald door een fietskoerier. Een waslijst maatregelen ligt in het verschiet: van zonnepanelen tot het isoleren van gebouwen, van duurzaam inkopen tot elektrisch rijden. Alles wat we voortaan doen, leggen we langs een duurzaamheidslat. Duurzaam inkopen moet een vanzelfsprekendheid worden.

Luchtwarmtepomp voor verwarming bij boerderij Garnwerd

Veiligheid voorop

Veiligheid, gezondheid, goede arbeidsomstandigheden: het zijn basisbehoeften van personeel en vrijwilligers. We doen er alles aan om een veilige werkomgeving voor hen te creëren en ongelukken te voorkomen. Veiligheid staat tijdens alle overleggen van onze afdelingen op de agenda. We benoemen de risico’s en maken samen afspraken om de risico’s te beheersen. Alle betrokkenen zijn doordrongen van het belang van veiligheid en nemen hun verantwoordelijkheid. Hierbij worden we gesteund door onze arbodienst. Ons personeel moet gezond en met plezier hun pensioen halen. Dat betekent dat we de fysieke belasting, ook aandacht hebben voor de mentale belasting van medewerkers. We laten onderzoeken hoe die balans er per individu uitziet. Voorkomen is beter dan genezen.

DichtbijdeBever, Bever, Dichtbij, Webcam

Financieel gezond

Financieel staat Het Groninger Landschap er gezond voor. Ook in de toekomst willen we graag op eigen benen blijven staan. We investeren veel in fondsenwerving en het zoeken naar creatieve nieuwe inkomstenbronnen. De afgelopen periode groeide de opbrengst uit nalatenschappen. Niet alleen financieel, ook in natura wilden mensen bijdragen, onder meer door het nalaten van een boerderij. Het gebeurt steeds vaker dat er bij leven nauw overleg plaatsvindt over de bestemming van de nalatenschap. Ook andere inkomsten zijn recent opgezet, zoals de verkoop van Blaarkopvlees en Kweldervlees. Nieuwe plannen staan op stapel. Zo realiseren we binnenkort een wierdebegraafplaats bij Wierum en verkennen we de mogelijkheid om natuurherstel te koppelen aan CO2-compensatie. Bedrijven en burgers kunnen dan natuurherstel financieren met het aanschaffen van CO2-credits. Ook aan andere maatschappelijke functies die we als organisatie op ons nemen, zoals waterberging, kan een prijskaartje hangen.

Groene glazenmaker

Renderend erfgoed

Bij verwerving van natuur en erfgoed is de toekomstige exploitatie een belangrijk aandachtspunt. Als die niet duurzaam verzekerd is, moet duidelijk zijn waar de benodigde middelen vandaan komen. In dat geval worden toekomstige beheer- en onderhoudslasten afgekocht door een eenmalige bruidsschat. Bij de verwerving van erfgoed kan het uit oogpunt van exploitatie wenselijk zijn om niet alleen de rol te vervullen van vangnet voor bedreigd erfgoed, maar ons ook te richten op ‘renderend erfgoed’.