Hartelijk dank voor je steun

Hartelijk dank voor je steun aan Het Groninger Landschap. Dankzij jouw bijdrage kan Het Groninger Landschap zich blijven inzetten voor een gezonde weidevogelpopulatie in Groningen.

Je ontvangt binnen vier week je Beschermerspas, ons kwartaalmagazine Golden Raand en het welkomstgeschenk thuis.

Wil je ondertussen graag grutto’s en andere weidevogels in Groningen zien? Download hier de Grutto Kijkaart Groningen. Hiermee heb je in één opslag alle weidevogelgebieden in Groningen in kaart en geven we een aantal tips voor weidevogelgebieden waar de grutto zich thuis voelt.