Lokaal het verschil maken

Onze opdracht: lokaal het verschil maken

Het verschil maken, luidt de titel van deze agenda. Dat is waar we ons dag in, dag uit voor inzetten. We willen lokaal concrete en zichtbare resultaten boeken. Een bordje met ons logo – bij een natuurgebied of monument – betekent: dit terrein is in goede handen. We zorgen voor onze terreinen, beschermen en onderhouden ze voor de eeuwigheid.

Standvastig zijn we zeker. Al meer dan tachtig jaar staat onze hoofdopdracht recht overeind: we beschermen natuur, landschap en erfgoed in de provincie Groningen. En we versterken het draagvlak daarvoor. Groningen kent een rijke cultuurhistorie: de wierdedorpen op het Hoogeland, de beeldbepalende molens, oude borgen en verborgen kloosterterreinen. Waar we aan werken is een provincie met een fraai landschap, rijk aan natuur en erfgoed, waarin het verhaal van de ontstaansgeschiedenis is af te lezen. Een landschap waarin mensen met plezier wonen en verblijven.

Parels blijvend beschermen

Het Groninger landschap is het beschermen waard. Maar het héle landschap beschermen, is voor ons een brug te ver. Dat lukt ons als organisatie niet. We moeten keuzes maken. Wat we wel kunnen, en al tachtig jaar doen, is de parels in het landschap blijvend beschermen. We verwerven natuur- en erfgoedparels, beheren en onderhouden ze zorgvuldig en laten mensen ervan genieten. Dat geldt voor grote parels als de Dollard en voor kleinere als de luchtwachttoren bij Warfhuizen. Hoogwaardige natuur en erfgoed is onze bijdrage aan het Groninger landschap, waar ook vele anderen een bijdrage aan leveren.

Villa Barmerhoek in Doodstil

Samenwerken met anderen

Ook buiten onze eigen parels willen we het landschap graag mooi houden of nog mooier maken. Dat doen we door samen te werken. Weidevogelbescherming vereist bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak. We spelen een actieve rol bij ontwikkelingen in de provincie die bijdragen aan versterking van natuur, landschap en erfgoed, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuur-inclusieve landbouw. Door voorlichting en educatie proberen we zoveel mogelijk Groningers te betrekken bij de bescherming van het landschap. We proberen het beleid van overheden zodanig te beïnvloeden, dat maximaal rekening wordt gehouden met de belangen van natuur, landschap en erfgoed.