Aflevering 4: Hunzedal

Tip ingediend door Het Groninger Landschap

Webcam

Het Hunzedal, een prachtig natuurgebied vlakbij de stad Groningen. Het Hunzedal is onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder water. Het was er zompig en moerassig. Later nam de mens het hier over. De oeverlanden werden ingepolderd en drooggelegd voor bewoning, veeteelt en akkerbouw. Dat ging helaas ten koste van planten en vogels. Het Groninger Landschap brengt stap voor stap het beekdalsysteem weer terug, en met succes! Het is nu leefgebied voor bijzondere soorten zoals de roerdomp, otter, bever, witwangstern en zeearend.

Tip delen

Parels in het Groninger landschap

Landgoed Ennemaborg

Tip Het Groninger Landschap

Tip bekijken

Aflevering 8: Dollard

Tip Het Groninger Landschap

Tip bekijken

Aflevering 7: Kwelders Waddenkust

Tip Het Groninger Landschap

Tip bekijken