Kwaliteitsimpuls voor ons bezit

Kwaliteitsimpuls voor ons bezit

Waar we eigenaar zijn, willen we het verschil maken.

De komende periode geven we onze bezittingen een kwaliteitsimpuls. We gaan voor hoogwaardige natuur en erfgoed. Dat vereist professioneel natuurbeheer en onderhoud van onze monumenten. Ons bezit moet ook functioneel zijn. Natuur en erfgoed zijn geen statische musea

Ons bezit moet kwaliteit uitstralen. Een broedende zeearend bij het Zuidlaardermeer, een fraai gerestaureerde luchtwachttoren bij Warfhuizen, de opknapbeurt van Polder Breebaart: recente projecten laten zien dat we kiezen voor kwaliteit. Als natuur- en erfgoedbeheerder willen we ons hierop onderscheiden. We leggen onze doelen en maatregelen vast en opereren als een professionele en gecertificeerde organisatie.

Professioneel natuurbeheer

Onze natuurterreinen beheren we vakkundig. We beheren op kwaliteit. Dat doen we zo efficiënt en effectief mogelijk. Ons streven is om onze terreinen te beheren met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Dat betekent: duurzaam, milieubewust, geen gebruik van chemische middelen, bij voorkeur gebruikmakend van pachters met een ecologische bedrijfsvoering. De kwaliteitsslag verwoorden we in beheerplannen. Elk terrein heeft een eigen beheerplan voor een periode van achttien jaar. Om de zes jaar vindt een evaluatie plaats. In de beheerplannen staan onze beheerdoelen: verbeteren van natuur- en landschapswaarden en vergroten van de biodiversiteit. Deze werkwijze is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. We richten onze terreinen zodanig in dat de kosten voor natuurbeheer zo laag mogelijk blijven.

Hunzedal

Zorgvuldig renoveren

Ons cultureel erfgoed vraagt om zorgvuldigheid. Bij restauraties van boerderijen, molens en andere rijksmonumenten gaan we niet over één nacht ijs. We werken nauw samen met overheden, architecten en bouwhistorici. Bij renovaties willen we recht doen aan de historie en de monumentale waarde. Na renovaties voeren we – op basis van meerjarige onderhoudsplannen – planmatig en kwalitatief hoogwaardig onderhoud uit. Bij voorkeur werken we met gecertificeerde bedrijven.

Het Groninger Landschap Klein Garnwerd

Zinvolle bestemming

Een nuttige (her)bestemming vinden we belangrijk. Zoals een goede rentmeester betaamt, zien we ons bezit niet als museumstukken waar niemand aan mag komen. Natuur en erfgoed zijn niet statisch, maar voortdurend in beweging. We zoeken naar functionaliteit.  Zo moeten boerderijen bij voorkeur bewoond worden. Lukt dat niet in het voorhuis, vanwege aardbevingsschade, dan bouwen we een nieuw onderkomen in de schuur. Een nuttige functie biedt het beste vooruitzicht op blijvende instandhouding. Andere panden verhuren we als vakantiehuis of richten we in als bezoekerscentrum. Ook voor natuurterreinen zoeken we naar passende vormen van gebruik. Zo verpachten we onze weidevogelgrasland, zodat veehouders er hun vee kunnen laten grazen, of dient een natuurgebied tevens als waterberging. Het gaat niet om commerciële activiteiten, maar om kostendragers voor het realiseren van onze doelen.

 

De Haver Onderdendam

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis