Landschapspuzzel

De landschapspuzzel van Groningen

Het Groninger landschap is er één met vele gezichten. Van wuivend graan, zoute kwelders en zompige moerassen tot  intieme bossen, stuivend zand en velden vol met aardappel. Onze prachtige provincie is te verdelen in zeven landschappen met elk hun eigen kenmerkende bodem en vegetatie. Je vindt ze terug in onze unieke landschapspuzzel.

Iedere nieuwe Beschermer ontvangt deze unieke landschapspuzzel cadeau. De puzzel vertegenwoordigd alle landschapstypen die in onze provincie te vinden zijn. In deze puzzel is de vegetatie verlijmd met aardappelzetmeel, dat maakt deze puzzel tot een volledig natuurlijk product. Alle vegetatie en bodemsoorten zijn afkomstig uit natuurgebieden van Het Groninger Landschap. De landschapspuzzel is ontworpen door Studio Tjeerd Veenhoven.

Wilt u ook de landschapspuzzel ontvangen? Word dan nu Beschermer!

de zeven Groninger landschapstypes

Wierdenland & Waddenkust 

Wierdenland & Waddenkust kenmerkt zich door grote open ruimten met onderbrekingen door herkenbare silhouetten van dorpen. Het cultuurlandschap is gevormd door de ontginning van de kwelders. De hoger gelegen kwelderruggen werden al vroeg bewoond. Wierden en later dijken beschermden tegen overstromingen van de zee. Nu nog zijn de wierdendorpen op de kwelderruggen goed te herkennen evenals de kronkelende, vertakkende maren.

In het Wierdenland & Waddenkust vind je onder andere de Klutenplas, Helwerder wierden en de Eendenkooi Nieuw Onrust.

In de landschapspuzzel tref je het geneeskrachtige kruid zeealsem aan. De zeealsem of flooiekruid komt van de kwelders bij de Noordkust.

Helwerder Wierden

Zuidelijk Westerkwartier

Het Zuidelijk Westerkwartier kenmerkt zich als coulissenlandschap met houtwallen, lange dorpslinten en overwegend sobere bebouwing. In dit landschapstype is een contrast tussen besloten zandruggenen en open natte laagveengebieden te ontdekken. De natte landschapselementen zijn van pingo ruïnes en petgaten. Tevens zijn borgen, kerken en boerderijen karakteristiek voor dit gebied.

In het Zuidelijk Westerkwartier vind je onder andere het Bolmeer, de Coendersborg en de Onlanden.

In het puzzelstukje van het Zuidelijk Westerkwartier zitten dennennaalden, deze zijn afkomstig uit Nanninga’s bos.

Bolmeer - Het Groninger Landschap

Centrale Woldgebied & Duurswold

Het Centrale Woldgebied en Duurswold is een weids en open landschap met groene linten, slingertuinen en waterrijke natuur. Het gebied kenmerkt zich door bewoningsreeksen in een weids, open landschap. De cultuur-as van Harkstede tot ­aan Siddeburen ligt op een glaciale zandrug en valt van verre op door de zware beplanting. ’t Roegwold is het nieuwe waterrijke natuurgebied.

In het Centrale Woldgebied & Duurswold vind je De Widde Meuln, molen Fram en werkt Het Groninger Landschap in 2021 aan natuur en recreatie in De Kleine Polder bij Termunten.

In het puzzelstukje van het Centrale Woldgebied & Duurswold vind je bloemrijk grasland.

Molen De Widde Meuln in Ten Boer. Foto: Geert Job Sevink
Oostpolder

Gorecht

Gorecht kent twee gezichten. In het noorden tref je de stad Groningen en de Harense villa’s tegenover het zuiden met de Hondsrug en de laag gelegen open beekdalen van de Drentse Aa en de Hunze. Naast het Zuidlaardermeer zijn er andere natte landschapselementen in de vorm van pingo ruïnes en petgaten.

In Gorecht vind je onder andere Villa de Vennen, maar ook de Oost- en Onnerepolder.

In het puzzelstuk van Gorecht tref je moerasvarens, deze zijn afkomstig uit De Bloemert bij Noordlaren.

Leinwijk

Veenkoloniën

Kenmerkend voor de Veenkoloniën is het contrast tussen de grootschalige openheid en de lange, verdichte bebouwinglinten. De indeling is een gevolg van de vervening in de 17e en 18e eeuw en nog steeds erg goed zichtbaar. Herkenningspunten zijn bruggen, sluizen en watertorens.

Op de grens van de Veenkoloniën en Gorecht vind je Leinwijk en Wolfsbarge, hier ligt een leuke wandelroute en de Amerikaanse windmolen Kikkoman.

In het puzzelstuk van de Veenkoloniën tref je aardappel aan.

Ennemaborg Midwolda

Oldambt

In Oldambt ontdek je prachtige vergezichten in de Dollardpolder en landinwaarts tref je kolossale boerderijen met mooie slingertuinen. Tussen de parallelle dijken liggen weidse vlaktes.

In Oldambt ligt de Ennemaborg, de Punt van Reide en werkt Het Groninger Landschap dit jaar aan de herinrichting van het terrein van voormalig steenfabriek Rusthoven.

In het puzzelstuk van Oldambt tref je slib aan. Dit slib komt uit de Dollardkwelders.

Westerwolde

In Westerwolde vind je een kleinschalig landschap met afwisselend esdorpen met akkercomplexen, hooilanden in de beekdalen, kleine bosjes en houtwallen. De esdorpen markeren de randen van het beekdal en staan in contrast met het open heideontginningslandschap.

In Westerwolde ligt het natuurreservaat Bourtangerveld, het Bezoekerscentrum Terra Mora en de Soldatendijk.

In het puzzelstuk van Westerwolde tref je dekzand aan. Dit dekzand is verzameld op het Bourtangerveld.

Bourtange

Studio Tjeerd Veenhoven

Studio Tjeerd Veenhoven is een productontwerpstudio met een eigen stijl. Veenhoven ontwerpt niet alleen het eindproduct, maar kijkt naar het totale plaatje. Van grondstof tot product en de beleving van de consument, achter elke stap zit een gedachte, doel of betekenis. Projecten van Studio Tjeerd Veenhoven kenmerken zich als nieuw, anders en soms radicaal. Hiervoor experimenteren, testen en ontwerpen de makers eindeloos om waardevol product van betekenisvolle materialen te creëren.

Voor de Landschapspuzzel van Het Groninger Landschap heeft Studio Tjeerd Veenhoven gekeken naar reststromen uit de natuur en de agrarische sector. Deze reststromen, zoals het slib of de moerasvarens, zijn geperst tot bruikbare materialen. In de productie zijn geen oplosmiddelen gebruikt en de lijm is organisch van aard.

 

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis