Natuurgebieden

Onze natuurgebieden in Groningen

Wij zetten ons in voor herstel van natuurwaarden in het Groninger landschap, zodat oorspronkelijke natuur opnieuw z’n weg kan vinden en behouden kan worden. Denk aan de ontwikkeling van brakwatergebieden aan de Noordkust, waar specifieke vegetatie weer een kans krijgt en de vogels terugkeren in het landschap. We bouwen vogelkijkhutten, herstellen borgtuinen, restaureren en verhuren karakteristieke huizen, we exploiteren bezoekerscentra, vormen productiebos om tot natuurbos. En dat alles  delen we graag met de bewoners van Groningen. Met jou!

 

Kijk eens verder op de specifieke pagina’s per gebied en verbaas je over wat Groningen aan natuur allemaal te bieden heeft. Want het is echt waar: er gaat niets boven Groningen!