’t Hemrik

Waardevol natuurgebiedje ’t Hemrik

Klein maar fijn. Ondanks zijn geringe grootte (slechts 8 hectare), is natuurgebied ‘t Hemrik een van de meest waardevolle bezittingen van Het Groninger Landschap. Het is een mini openluchtmuseum dat het landschap van vroeger laat zien. In dit kleine gebied ligt het restant van een moerasbos, met bomen die schots en scheef in de natte ondergrond staan. Ook groeien in een klein grasland nog moerasplanten als blauwe zegge, sterzegge, draadzegge en moeraskartelblad.

Van waterplas naar zompig moeras

’t Hemrik was anderhalve eeuw geleden nog een waterplas. Toen er rond 1900 dijken werden aangelegd langs de Drentse Aa en het overtollige water uit de polder Glimmen werd gemalen, viel de plas droog en ontstond er moeras. Er groeiden veel zeggesoorten (een moerasplant/rietgras) en een groot deel hiervan is nog steeds terug te vinden in ’t Hemrik.

Sprinkhanen

In het gebied zit een grote populatie moerassprinkhanen. Dit is landelijk gezien best een zeldzame soort en Het Groninger Landschap is heel blij met deze bewoners. Met de jaarlijkse maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de sprinkhanen door delen te laten staan. De sprinkhanen gebruiken deze delen om te overwinteren.

Bruine kikkers in het geriefhoutbosje...

hoe geriefelijk

Geriefhoutbosje

Het moerasbos is altijd in gebruik geweest als geriefhoutbos; een hakhoutbos dat werd gebruikt voor eigen ‘gerief’ (gebruik). Er werd hout gekapt om de kachel brandend te houden, en het hout werd gebruikt voor het maken van gereedschap. De boomstompen die overbleven na het kappen, werden weer micromilieus voor zwammetjes en mossen. Ook leefden er vaak amfibieën, zoals de bruine kikker, de gewone pad en de kleine watersalamander.

’t Hemrik achteruit gegaan

Doordat het onderhoud en beheer in de jaren ’60 te wensen overliet en in de jaren ’70 de waterhuishouding erg is veranderd, is de kwaliteit van ’t Hemrik behoorlijk achteruit gegaan. Vooral  plantensoorten die afhankelijk zijn van verschillende grondwaterstanden of overstroming zijn verdwenen. De extreem zeldzame plant paardehaarzegge die hier groeide, komt door ontwatering en luchtverontreiniging op dit moment helaas niet meer voor.

Wat doet Het Groninger Landschap?

Geïnteresseerd in hoe Het Groninger Landschap de kwaliteit in ’t Hemrik weer wil verbeteren?

't hemrik - Het Groninger Landschap