Klaar voor nieuwe aankopen

Klaar voor nieuwe aankopen

Eigendom biedt de beste garantie voor bescherming. Door eigenaar te worden, stellen we natuur en erfgoed veilig voor de toekomst. De komende jaren willen we ons bezit uitbreiden. Dat geldt voor boerderijen, oude dijken, wierden en ander Gronings erfgoed. We gaan graag en overal het gesprek aan. Natuuraankopen zijn nodig om het Natuurnetwerk Nederland te voltooien.

Verwerven van natuurgronden en cultureel erfgoed: de komende jaren blijft dat voor ons de sleutel tot blijvende bescherming. Aankopen doen we weloverwogen. Alleen terreinen en objecten waar we als eigenaar daadwerkelijk een verschil kunnen maken, komen voor overname in aanmerking.

Voltooien van Natuurnetwerk Nederland

We hebben voorkeuren. Essentieel vinden we het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur genoemd. Circa dertig jaar geleden startte dit landelijke project. Sindsdien is een groot areaal landbouwgrond omgevormd tot nieuwe natuur. In 2024 moet het netwerk afgerond zijn. De resterende opgave in Groningen is groot. Zo is in het Reitdiepgebied en aan de oostoever van het Zuidlaardermeer de eindfase nog niet in zicht. Daar willen we een actief aankoopbeleid voeren om kansen voor verwerving en inrichting te verzilveren. In het Westerkwartier ontbreken belangrijke ecologische verbindingen. Via een stelsel van bermen, houtsingels en bosjes moeten dassen en andere dieren een veilige weg zien te vinden.

Rodehaan Hunzezone

Cultureel erfgoed

We staan open voor aankopen. Met eigenaren die overwegen om hun eigendom over te dragen – zowel overheden als particulieren – gaan we graag het gesprek aan om mogelijkheden te verkennen. Voor erfgoed in gevaar willen we een vangnet bieden. Belangrijk is wel dat de financiering en exploitatie op orde zijn. Elke overname of schenking vraagt om maatwerk. We begeven ons niet op de ‘gewone’ vastgoedmarkt. Overnames moeten ons gegund worden. Monumenten nemen we meestal over als schenking of tegen een vriendenprijs. Om de exploitatie sluitend te krijgen, vragen we soms een bruidsschat: een vergoeding voor de instandhouding voor een langere periode. Complexe uitdagingen, zoals de overname van boerderijen in het aardbevingsgebied, gaan we niet uit de weg.

uitzicht eendenkooi Eendenkooi Nieuw Onrust

Keuzes maken

Niet al het aangeboden Groningse erfgoed nemen we over. We maken bewuste keuzes. We richten ons vooral op rijksmonumenten die beeldbepalend zijn in het landschap. Denk aan boerderijen, borgen, molens, steenfabrieken en bunkers. Naast bouwwerken vinden we ook andere cultuurhistorische elementen in het landschap het beschermen waard. Een eendenkooi, een wierde, een archeologisch monument, een historische buitenplaats, een oude dijk: ze verfraaien het landschap en vertellen het verhaal van de Groningse ontstaansgeschiedenis.

Molen De Widde Meuln in Ten Boer. Foto: Geert Job Sevink