Nieuws uit Polder Breebaart

Werkzaamheden vertraagd

De afgelopen maanden hebben natuurherstelwerkzaamheden plaatsgevonden in Polder Breebaart bij Termunten. Het natuurgebied van Het Groninger Landschap ondergaat een grote opknapbeurt en krijgt een aantal nieuwe recreatieve voorzieningen. Het werk is echter nog niet klaar en heeft vertraging opgelopen. Op deze pagina leest u over de laatste ontwikkelingen in dit gebied.

Een belangrijk onderdeel van het natuurherstelproject betreft het onttrekken van overtollig slib uit het natuurgebied, dat vervolgens via een pijpleiding naar de kleirijperij op de Dollardkwelders wordt getransporteerd. Het slib dient als grondstof voor de aanleg van de Brede Groene Dijk. In de afgelopen maanden is het niet gelukt om de benodigde hoeveelheid slib in de kleirijperij te krijgen. De samenwerkende partijen, waaronder Waterschap Hunze en Aa’s, onderzoeksbureau EcoShape, Provincie Groningen en Het Groninger Landschap, beraden zich nu op de mogelijkheden tot een snelle doorstart.

De vertraging heeft ook gevolgen voor een aantal andere onderdelen in het project. Zo zal de aanleg van de rolstoelvriendelijke vogelkijkhut en een extra kijkscherm in de zuidpunt de polder pas na het broedseizoen plaatsvinden. De oplevering van de recreatieve voorzieningen wordt nu verwacht in het najaar.

Het project Natuurherstel Polder Breebaart kwam eerder in het nieuws vanwege de grondtransporten door Termunten en Termunterzijl. Dit transport kwam voort uit het verbreden van de dijksloot en het afplaggen en herinrichten van twee broedvogeleilanden. Deze onderdelen in het project zijn inmiddels afgerond.

Hieronder vind je een overzicht van de werkzaamheden en de verwachte opleverdatum:

Natuurherstel en recreatieve voorzieningen Polder Breebaart

 • In de periode van januari tot het najaar van 2019 vinden er werkzaamheden plaats in de polder (ontwikkelen broedeilanden en baggeren van slib).
 • De vogelkijkhut wordt vernieuwd en toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. De oude vogelkijkhut is tijdens het broedseizoen niet te bezoeken. De nieuwe vogelkijkhut is in het najaar van 2019 gereed.
 • Er komt een nieuwe vogelkijkwand in het zuiden van de Polder, deze is in het najaar van 2019 gereed.
 • Er komt in de polder een nieuwe comfortabele fotohut waaruit foto’s te maken zijn van vogels en andere diersoorten. Deze hut zal naar verwachting vanaf het najaar in 2019 te huur zijn.

Bezoekerscentrum Dollard

 • Het bezoekerscentrum is van januari tot juni gesloten vanwege verbouwingswerkzaamheden
 • Van juni tot en met september is het bezoekerscentrum elke zaterdag en zondag geopend van 12.00 – 17.00 uur, de overige maanden van 12.00 – 16.00 uur
 • In juni, juli en augustus is het bezoekerscentrum óók geopend op woensdag en vrijdag van 12.00 – 17.00 uur
 • Tijdens feestdagen is het bezoekerscentrum geopend van 12.00 – 17.00 uur (met uitzondering van kerst en nieuwjaarsdag)
Batterij Fiemel voor de start van werkzaamheden

Bunkercomplex Fiemel

 • In de periode tussen februari en maart 2019 vinden er werkzaamheden plaats aan bunkercomplex Fiemel
 • Eén van de bunkers (Flakbunker) wordt vanaf het najaar 2019 opengesteld voor publiek, de ander wordt geschikt gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen
 • De benedenverdieping van de Flakbunker is permanent open. De bovenverdieping is alleen toegankelijk als het bezoekerscentrum geopend is.