50 Fruitbomen voor Rusthoven

50 Fruitbomen voor Rusthoven

Op vrijdag 22 november is de eerste van 50 fruitbomen geplant.

Op vrijdag 22 november is de eerste van 50 fruitbomen geplant op het terrein van voormalig steenfabriek Rusthoven in Wirdum. De 50 fruitbomen zijn een gift van Stichting Oude Groninger Kerken aan Het Groninger Landschap vanwege hun gouden jubileum. De bomen krijgen een plek op het terrein van steenfabriek Rusthoven waar Het Groninger Landschap dit jaar eigenaar van is geworden. De fruitbomen zijn een kleine eerste stap in het ontwikkelingsplan voor de steenfabriek en het omliggende terrein.

Rusthoven is de enige nog overgebleven steenfabriek met ringoven in de provincie Groningen. Samen met de nabijgelegen borg Rusthoven en landgoed Ekenstein vormt de steenfabriek een prachtig stukje cultuurhistorisch erfgoed in Groningen. Het Groninger Landschap wil dit graag voor de toekomst bewaren en heeft dankzij een particuliere gift de steenfabriek kunnen aankopen. Het plan bestaat, naast een grondige sanering en opruiming van het terrein, uit het conserveren van de ringoven, het beschermen van de aanwezige vleermuizen en het op een verantwoorde manier openstellen van het terrein.

 

Bijschrift foto:
Peter Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken, heeft de eerste boom aangeplant en symbolisch overhandigd aan Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap.

Peter Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken, heeft de eerste boom aangeplant en symbolisch overhandigd aan Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap.