Aankoop twee percelen in Hunzedal

Meer ruimte en betere omstandigheden voor de weidevogels

Op 26 mei 2020 heeft Het Groninger Landschap twee percelen gelegen in het Hunzedal verworven. Het totaal oppervlak van de percelen is 09 ha 05 a 85 ca groot. De percelen liggen tussen de Noorder- en Zuiderhooidijk te Onnen. De percelen liggen buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN) maar vormen samen met de andere, binnen de NNN gelegen percelen, een hydrologische eenheid. Het Groninger Landschap kan nu op haar gronden – binnen NNN en met een weidevogeldoelstelling – het waterpeil gaan optimaliseren voor de weidevogels.

Het Groninger Landschap is verheugd met deze aankoop en de kwaliteitsslag die hiermee gemaakt kan worden.