Aanleg beleefpad Lettelberterpetten

Een beleving voor jong en oud

4 november 2020 – Het Groninger Landschap legt een beleefpad aan in de Lettelberterpetten. Er wordt een plankenpad gelegd van circa 250 meter waardoor je kunt ervaren hoe dicht een moerasbos eigenlijk is. Het beleefpad is onderdeel van het gewone wandelpad en kan ook overgeslagen worden.

In dit geval gaat het om een (elzen)broekbos, een natuurtype dat grotendeels verdwenen is uit Nederland. Een broekbos is een permanent nat, en bij tijd en wijle tijdelijk overstroomd bos. In de Lettelberterpetten staan veel elzenbomen, een vochtminnende boom die is aangepast aan leven in zeer natte omstandigheden.

Het aanleggen van het beleefpad doen wij samen met onze vrijwilligers. Vanwege de coronamaatregelen liggen de vrijwilligersactiviteiten stil en loopt de aanleg van het beleefpad enige vertraging op. We hopen gauw weer verder te kunnen bouwen.

De eerste meters zijn gelegd