Actieplan Weidevogels Groningen aangeboden aan provincie Groningen en waterschappen

Er is toekomst voor de grutto, veldleeuwerik en alle andere weidevogels in Groningen!

De presentatie van dit actieplan op 28 mei jl., in aanwezigheid van bestuurders van de provincie Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, is de volgende stap na ondertekening van het Weidevogelmanifest op 6 april 2017 door 12 landbouw-, natuur- en wildbeheerorganisaties.

Actieplan Weidevogels Groningen geeft een overzicht van de maatregelen die op korte termijn genomen moeten worden om de weidevogels voor Groningen te behouden. Het is een drietrapsraket: investeren in de kwaliteit van weidevogelkerngebieden, daaromheen een schil van agrarisch natuurbeheer en daarbuiten een natuur inclusieve landbouw waarbij biodiversiteit een functioneel onderdeel van de bedrijfsvoering is.

klik hier voor actieplan weidevogels Groningen

De deelnemende organisaties zijn:

Het Groninger Landschap
Collectief Groningen West
Avifauna Groningen
Collectief Midden Groningen
IVN Natuureducatie
Landschapsbeheer Groningen
LTO Noord
Natuur en Milieufederatie Groningen
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Vogelbescherming Nederland
Wildbeheereenheden in Groningen

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis