Advies zeehondenopvang

Advies zeehondenopvang

De WAZ stelt vast dat er in Nederland sprake is van een gezonde populatie zeehonden en dat opvang nadelige gevolgen kan hebben voor zowel de populatie als het dierenwelzijn.

Op 13 maart heeft de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang (WAZ) advies uitgebracht aan minister Carola Schouten (LNV) over de wijze waarop Nederland om zou moeten gaan met de opvang van zeehonden. De WAZ stelt vast dat er in Nederland sprake is van een gezonde populatie zeehonden en dat opvang nadelige gevolgen kan hebben voor zowel de populatie (verhinderen van natuurlijke selectie) als het dierenwelzijn (scheiden van moeder en pup). Onnodige opvang moet daarom voorkomen worden. Opvang van zeehonden uit oogpunt van individueel dierenwelzijn blijft mogelijk, maar dan moet wel vast staan dat de zeehond ook echt hulp nodig heeft en het moet op kleine schaal gebeuren.

Concreet adviseert de WAZ om zieke zeehonden en alleen gelaten pups eerst 24 uur te observeren, voordat ze worden meegenomen naar een opvang. Nu is dat nog 2 uur. Deze langere observatieperiode voorkomt onnodige scheiding van moeder en pup. Ook adviseert de WAZ om maximaal 5% van de jaarlijks geboren zeehonden op te vangen. Nu kan het voorkomen dat 50% van de aanwas naar de opvang gaat en bij een gezonde populatie is dat ongewenst.

Het Groninger Landschap is positief over het advies. We staan achter het uitgangspunt dat zeehonden wilde dieren zijn met een gezonde populatie, wat vraagt om terughoudendheid met opvang. Daar staat tegenover dat opvangcentra met hun bevlogen vrijwilligers een rol behouden bij de individuele opvang en daarmee ook bij de monitoring van de gezondheid van zeehonden, een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het ecosysteem Waddenzee. Bijzonder ingenomen is Het Groninger Landschap met het advies om aanvullende maatregelen te treffen bij de kraamkolonie bij de Punt van Reide om daar maximale rust te garanderen. We willen de mogelijkheden daarvoor graag verkennen met Waterschap Hunze & Aa’s, eigenaar en beheerder van de dijk.

De WAZ adviseert om een landelijke Zeehondenakkoord te sluiten tussen alle organisaties die betrokken zijn bij de zeehond in Nederland. Het Groninger Landschap wil zich via de Coalitie Wadden Natuurlijk graag inzetten voor zo’n akkoord.