Baggerwerkzaamheden Polder Breebaart afgerond

Minder slib, meer natuur voor Polder Breebaart

Aannemer Verboon Maasland heeft ruim 70.000 m3 slib uit Polder Breebaart gehaald. Door het slib te verwijderen wordt het natuurgebied weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. We verwachten dat veel broedvogels terugkomen en de vismigratie wordt hersteld.

Hergebruik van slib

Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt in de Kleirijperij omgezet naar klei en door waterschap Hunze en Aa’s weer gebruikt voor dijkversterking. Het waterschap Hunze en Aa’s gaat op deze manier klei uit de Eems Dollard gebruiken om één kilometer dijk te versterken. Deze ‘brede groene dijk’ krijgt een talud en wordt bekleed met een relatief dikke laag klei en gras.

Naast de baggerwerkzaamheden vinden er ook andere aanpassingen plaats bij Polder Breebaart. Zo wordt onder andere de vogelkijkhut vervangen en komt er een nieuwe vogelkijkwand. De oude vogelkijkhut is in 2019 verwijderd. Momenteel staat er een tijdelijke vogelkijkvoorziening totdat de nieuwe kijkhut is geplaatst.

Lees meer over project Polder Breebaart.

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis