Behoud het Boterdiep!

Behoud het Boterdiep!

Het Groninger Landschap vraagt gemeente Bedum om de huidige loop van het Boterdiep te respecteren.

Gemeente Bedum is van plan om medewerking te verlenen aan het gedeeltelijk dempen en omleggen van het Boterdiep om daarmee uitbreiding van de melkfabriek van FrieslandCampina mogelijk te maken. Het Groninger Landschap heeft bij de gemeente een zienswijze ingediend met het nadrukkelijke verzoek om de huidige loop van het Boterdiep te respecteren bij een eventuele uitbreiding van de melkfabriek. Het Boterdiep is eeuwenoud en één van de belangrijkste cultuurhistorische assen van Groningen. Het gedeeltelijk dempen en omleggen van het Boterdiep zou een historische vergissing zijn.

Het Groninger Landschap is sinds kort eigenaar van boerderij De Haver aan het Boterdiep bij Onderdendam en voelt zich daarom zeer betrokken bij deze kwestie. Op dit moment kijk je vanuit Onderdendam over het Boterdiep naar de St. Walfriduskerk in Bedum.

Het Groninger Landschap hecht er veel waarde aan dat deze historische zichtlijn behouden blijft.

Historische kaart uit 1822 bron: Topotijdreis.