Beroep tegen 380 kV hoogspanningsleiding

Aantasting landschappelijke waarden

Compensatiemaatregelen staan niet in verhouding tot schade aan landschap en gevolgen voor weidevogels

Natuur en Milieufederatie Groningen heeft namens een brede coalitie van 13 natuur-, erfgoed- en bewonersorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, en vele tientallen particulieren opnieuw beroep ingesteld op het besluit om een bovengrondse 380 kV hoogspanningsleiding aan te leggen door de mooiste cultuurlandschappen en beste weidevogelgebieden van Groningen. De Raad van State had het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een half jaar de tijd gegeven om het Landschapsplan, ter compensatie van de aantasting van landschappelijke waarden, te verbeteren. Naar de mening van de brede coalitie is het ministerie daar bij lange niet in geslaagd en staat het Landschapsplan niet in verhouding tot de schade die de hoogspanningsleiding aan het landschap toebrengt. Bovendien is de uitvoering van veel projecten niet geborgd en gaan sommige projecten ten koste van de openheid van het landschap, met negatieve gevolgen op de weidevogels.

titelfoto: voorbeeld 380 kV Windtrackmasten bij Bleiswijk
Protest tegen de aanleg van 380KV
Huidige hoogspanningsmasten bij Klein Wetsinge