Een beter leefgebied voor de groene glazenmaker in Groningen

Het Groninger Landschap helpt libel via onderzoek, beheer en educatie

Het Groninger Landschap wil via maatregelen in natuurgebied Lettelberterpetten, nabij het Leekstermeer, de bestaande populatie groene glazenmakers helpen te overleven. De huidige populatie is klein en daardoor erg kwetsbaar. Doel van Het Groninger Landschap is het creëren van voldoende biotoop voor een populatie van 10.000 groene glazenmakers.

 

Hiervoor is een groot oppervlakte nodig met krabbenscheer vegetatie. Speciale beheermaatregelen moeten worden uitgevoerd en er moet worden gemonitord of het beheer de juiste uitgangssituatie oplevert voor de groene glazenmakers. Via crowdfunding hoopt Het Groninger Landschap hier voldoende geld voor binnen te halen.

De groene glazenmaker is een in Nederland zeldzame libellensoort uit de familie glazenmakers. In de Lettelberterpetten, een natuurgebied van Het Groninger Landschap, huist al een aantal jaren een populatie groene glazenmakers. Wat rond 2010 begon met enkele exemplaren groeit steeds meer uit tot een grotere populatie, met naar schatting 2.000 exemplaren in 2015. Daarmee behoort de populatie tot de grotere van Nederland, maar om tot een stabiele populatie van 10.000 libellen te groeien heeft het hulp nodig.

De libel is voor zijn voortbestaan afhankelijk van krabbenscheer. Krabbenscheer is een stekelige waterplant die in dichte velden op het water groeit. De mannetjes voeren patrouillevluchten uit boven de krabbenscheervelden. Ze verdedigen hun territorium tegen andere mannetjes en zoeken een vrouwtjes om mee te paren. De vrouwtjes leggen hun eitjes vlak onder de waterlijn uitsluitend op bladeren van krabbenscheer. Na twee-drie jaar onder water te hebben geleefd kruipt de larve uit het water en ondergaat een gedaante verwisseling naar volwassen libel. Momenteel zijn de eerste groene glazenmakers van 2016 te bewonderen in het gebied.

Meer informatie is te vinden op www.groningerlandschap.nl/groeneglazenmaker