Breed pleidooi voor behoud vleermuizen én weidevogels

Inzet is dat er zoveel mogelijk natuur behouden blijft binnen de nieuwe woonwijk Suikerzijde en dat er in de westelijke stadsrand een goede toekomst is voor vleermuizen én weidevogels.

2 juni 2021 – Aan de westelijke stadsrand van Groningen ligt een prachtig weidevogelgebied, Polder De Oude Held. Hier broeden tientallen paartjes grutto, maar ook vele andere weidevogels. Het broedsucces is opvallend hoog. Uitgerekend in dit gebied wil gemeente Groningen de natuur compenseren die verloren gaat bij de woningbouw op het voormalige vloeiveldencomplex van de suikerfabriek. Concreet zal een deel van het weidevogelgebied permanent onder water worden gezet als broedgebied voor geoorde fuut en foerageergebied voor water- en meervleermuis.

Polder de Oude Held

Zeven Groningse natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, keren zich tegen dit voorstel van de gemeente. Naar hun inschatting zal het niet gaan werken voor de vleermuizen en zal het negatief uitpakken op de weidevogels. Ze omarmen het voorstel vanuit de gemeenteraad om een second opinion uit te voeren en hebben in een brief aan de gemeenteraad een voorstel gedaan hoe deze second opinion uitgevoerd kan worden. Inzet is dat er zoveel mogelijk natuur behouden blijft binnen de nieuwe woonwijk Suikerzijde en dat er in de westelijke stadsrand een goede toekomst is voor vleermuizen én weidevogels.

Vloeivelden Suikerunieterrein

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis