Aanleg tijdelijke broedlocatie voor kluten in Polder Breebaart

Tijdelijke broedlocatie voor kluten in Polder Breebaart

Deze week wordt gestart met de aanleg van een tijdelijke broedgelegenheid voor kluten in Polder Breebaart.

De broedplek wordt voorzien van een laag schelpen en een electrisch raster om te voorkomen dat roofdieren als vos en steenmarter eieren roven.

De broedplek is nodig omdat de kluten komend voorjaar op een deel van de Dollardkwelders niet terecht kunnen vanwege graafwerkzaamheden. Er wordt daar namelijk een groot broedeiland aangelegd. Met de vrijkomende klei worden kades aangelegd van een slibbassin.

Dit slibbassin wordt eind 2018 in gebruik genomen. Polder Breebaart wordt dan namelijk gebaggerd en het vrijkomende slib wordt richting het bassin getransporteerd. Na een paar jaar is het slib gerijpt en kan de klei worden gebruikt om de zeedijk te versterken.

In het water van de Dollard zit teveel slib, natuurwaarden komen in gevaar. Polder Breebaart staat in open verbinding met de Dollard en heeft sinds 2001 slib ingevangen en zo de sliblast van de Dollard verminderd.