deel wierde Feerwerd overgedragen aan Het Groninger Landschap

deel wierde Feerwerd overgedragen aan Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap is blij dat de vorige eigenaar, de familie Groenveld, de wierde bewust aan Het Groninger Landschap heeft overgedragen.

De aankoop ligt op het zuidelijke deel van de wierde dat in het verleden is afgegraven, maar nog altijd een hoge landschappelijke en archeologische waarde heeft. Met de aankoop zorgt Het Groninger Landschap ervoor dat deze waarden blijvend beschermd worden. Er zal geen diepe grondbewerking plaatsvinden en bebouwing is in de toekomst uitgesloten. Het gebied zal beheerd worden als bloemrijk grasland.

Archeologisch monument

Het dorp Feerwerd ligt bovenop een wierde. In de tijd dat er nog geen dijken waren, bood dat bescherming tegen hoog water. Na bedijking verloren de wierden deze functie en werd de vruchtbare wierdegrond afgegraven en getransporteerd, veelal naar Drenthe. Ook de wierde van Feerwerd is op deze manier gedeeltelijk afgegraven. De wierde als geheel is aangewezen als archeologisch monument. In een beleidsnotitie van de provinciaal archeoloog uit 2003 wordt aanbevolen om het zuidelijke deel van de wierde van Feerwerd weer aan te vullen met grond en de oorspronkelijke vorm te herstellen. Op dit moment zijn daar nog geen plannen voor. Als het dorp hier positief tegenover staat, zou deze mogelijkheid verkend kunnen worden.

Beschermen waardevol landschap

Het Groninger Landschap is blij dat de vorige eigenaar, de familie Groenveld, de wierde bewust aan Het Groninger Landschap heeft overgedragen om daarmee dit waardevolle stukje landschap blijvend te beschermen.

 

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis