Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland 

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland 

Door een brede maatschappelijke beweging is vandaag in Den Haag het Deltaplan voor biodiversiteit gepresenteerd. Het plan bevat een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland.

Door een brede maatschappelijke beweging is vandaag in Den Haag het Deltaplan voor biodiversiteit gepresenteerd. Het plan bevat een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland.

De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Het Groninger Landschap is een van de deelnemers en wordt vertegenwoordigd door LandschappenNL. Wij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel.

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Ondanks jarenlange inspanningen van veel grondgebruikers wordt nog niet het gewenste resultaat bereikt. Daarom hebben de deelnemende partijen voor het eerst de handen ineengeslagen om samen te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.

Doelen voor 2030

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staan ambitieuze doelstellingen voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte:

  • Door het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor planten en dieren en gebiedsgerichte samenwerking zijn in 2030 natuurgebieden effectief met elkaar verbonden en kunnen ze optimaal worden beheerd.
  • Door het stimuleren van nuttige insecten en een vruchtbare bodem, het creëren van gunstige leefomstandigheden voor wilde dieren en planten op boerenland en het regionaal sluiten van kringlopen krijgt biodiversiteit op boerenland meer ruimte.
  • Door de natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, bedrijventerreinen en ander openbaar groen ontstaat een fijnmazig netwerk waar wilde dieren en planten kunnen floreren.

Hoe we dat gaan doen? Lees verder:
Persbericht 19 december 2018 (download pdf)
Deltaplan Biodiversiteit (download pdf)

Of kijk op www.samenvoorbiodiversiteit.nl