Dialoog over Werelderfgoedcentrum

Dialoog over Werelderfgoedcentrum

Gemeente De Marne heeft op 10 oktober bekend gemaakt meer tijd te nemen voor de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog.

Coalitie Wadden Natuurlijk, waar Het Groninger Landschap deel van uitmaakt, had een zienswijze ingediend omdat het gebouw te dominant was in het open landschap van de oostelijke Waddenzee. Ook andere organisaties en particulieren hebben zienswijzen ingediend.

Gemeente De Marne heeft geconstateerd dat er draagvlak is voor de realisatie van een  Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog, maar niet voor het gekozen ontwerp. Om die reden wordt nu meer tijd genomen om tot een ontwerp te komen waar wel breed draagvlak voor is. Het Groninger Landschap heeft waardering voor dit besluit en wil graag – samen met de andere natuurorganisaties van Coalitie Wadden Natuurlijk – een constructieve bijdrage leveren aan het ontwerpproces.