Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl van start

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl van start

Op 13 december is het startschot gegeven voor verbetering van de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl. De huidige dijk voldoet niet meer aan de nieuwe normen, onder andere als gevolg van bodemdaling en risico van aardbevingen, beide veroorzaakt door de gaswinning.

Ondanks de tijdsdruk is het gelukt om een nieuw dijkconcept te ontwikkelen, dat meer ruimte geeft aan de natuur. Buitendijks komt een broedeiland en strekdammen, waarop vogels kunnen overtijen. De dijk zelf wordt uitgevoerd als ‘rijke dijk’ met allerlei structuren waarop natuur zich kan hechten, zoals schelpdieren, garnalen, vis en zeewier. Een gedeelte van de dijk wordt uitgevoerd als ‘dubbele dijk’. Tussen beide dijken is een gedempt getij en kan zich brakke natuur ontwikkelen, maar er is ook ruimte voor zilte teelten.

Het Groninger Landschap is, als vertegenwoordiger van diverse natuurorganisaties, nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe dijkconcept. Het project is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050, waarin wordt gewerkt aan een ‘vitale kust’ langs de Eems tussen Nieuwe Statenzijl en de Eemshaven.