Drie boerderijen in eigendom van Het Groninger Landschap

Drie boerderijen in eigendom van Het Groninger Landschap

Met de ondertekening van notariële aktes zijn vandaag drie monumentale boerderijen in eigendom overgedragen aan Het Groninger Landschap.

Het Groninger Landschap staat garant voor blijvende instandhouding van het monumentale karakter van deze drie boerderijen.
Het gaat om de volgende beeldbepalende rijksmonumenten:
– Boerderij Occo Reintiesheerd, Stedum;
– Boerderij De Haver, Onderdendam;
– Plaats Melkema, Huizinge.

Nieuwe toekomst
Het Groninger Landschap gaat direct beginnen met werkzaamheden om deze boerderijen en hun erven voor de toekomst veilig te stellen. Hierbij staat de monumentale waarde van de boerderijen, die behoren tot het Groninger cultureel erfgoed, centraal. De boerderijen behouden een woonbestemming, maar op een wijze dat dit niet gepaard gaat met een ingrijpende versterkingsoperatie.

Informeren van omwonenden
Het Groninger Landschap zal in januari contact leggen met de directe omwonenden van de drie boerderijen om met hen van gedachten te wisselen over de verdere ontwikkeling en toekomst van de boerderijen en hun erven.

Meerjarig onderhoudsplan
Drie architectenbureaus uit Groningen – Holstein Restauratie Architectuur, Onix en OVT Architecten – hebben elk in opdracht van Het Groninger Landschap een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor één van de boerderijen. Om het onderhoud en de instandhouding van deze rijksmonumenten voor de komende 30 jaar te garanderen, heeft NAM een bedrag van ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Belangstelling?

    Boerderij Occo Reintiesheerd, StedumBoerderij De Haver, OnderdendamPlaats Melkema, Huizinge

    *Verplichte velden

    Het formulier is succesvol verzonden. Terug naar de homepagina