Droogte en de positieve gevolgen daarvan voor de natuur in het Hunzedal

Droogte en de positieve gevolgen daarvan voor de natuur in het Hunzedal

In deze periode van droogte wordt vaak gesproken over de negatieve aspecten van droogte op de natuur, zoals brandgevaar of vee in de weilanden die moeilijk aan water kunnen komen en gewassen die verdorren. Maar Alwin Hut, medewerker natuurbeheer rayon Zuid, ziet ook positieve kanten die meestal niet belicht worden.

Zo heeft de droogte bijvoorbeeld positieve effecten op de groei van bepaalde planten in het Zuidlaardermeergebied. Ook kan Alwin in het laagveengebied nu op veel plekken komen waar hij anders niet bij kan om er beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Alwin: ”Het Hunzedal in het Zuidlaardermeergebied is een laagveen gebied met veel moeras, daardoor houdt de grond het water lang vast. Het gebied is zo ingericht dat er veel water in opgeborgen kan worden. We hebben water uit het IJsselmeer naar de Onnerpolder en de Oostpolder geleid. Dat is gebiedsvreemd water met andere fosfaatverhoudingen, we proberen dat te vermijden, maar we hebben vanwege de droogte toch gekozen voor deze oplossing. Ander water is er niet.”

Tijdens zijn werkzaamheden ziet Alwin heel andere vogels in de polders. Want door het deels droogvallen van de moerassen ontstaan er veel slikvelden. Deze slikvelden zijn prachtige fourageerveldjes voor steltlopers en werken dan ook als een magneet voor bijvoorbeeld de kemphanen en steltkluten.