Drukte in natuurgebieden Het Groninger Landschap

Oproep om regels te respecteren

Voor vogels en andere dieren is het broedseizoen (van 1 april tot 31 juli) een zeer kwetsbare periode. Rust is dan heel belangrijk.

Ondanks de oproep van de rijksoverheid om zo veel mogelijk binnen te blijven vanwege het coronavirus, trekken veel mensen er door het mooie weer op uit. Het Groninger Landschap ziet een toename van het aantal bezoekers in haar natuurterreinen. Met die toename stijgt ook het aantal overtredingen.

Het Groninger Landschap beschouwt haar natuurterreinen van groot belang voor het publiek. “Het beleven van de natuur biedt rust, ontspanning en plezier”, zegt Rob Reintsema, hoofd natuur en landschap van de organisatie, “maar we willen benadrukken dat het betreden van een natuurgebied van mensen vraagt om zich aan bepaalde regels te houden, zeker nu het broedseizoen gaande is. Blijf op wegen en paden, houd honden aan de lijn en houd je aan de algemeen geldende verkeersregels, ook op het water. Voor vogels en andere dieren is het broedseizoen (van 1 april tot 31 juli) een zeer kwetsbare periode. Rust is dan heel belangrijk.”

"Gebruik je gezond verstand, wees je er van bewust dat je in het leefgebied van dieren bent en houd je aan de regels, alleen dan kunnen we samen van de natuur blijven genieten."

Helaas ziet de natuurorganisatie veel mensen met loslopende honden, een extreem verstorende factor voor broedende vogels. Naast honden zorgen ook motorvoertuigen voor overlast. Met lede ogen ziet Het Groninger Landschap dat rustgebieden door brommers, auto’s en speedboten verstoord worden. Reintsema roept de mensen met klem op de natuur te respecteren: “Gebruik je gezond verstand, wees je er van bewust dat je in het leefgebied van dieren bent en houd je aan de regels, alleen dan kunnen we samen van de natuur blijven genieten.”

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de ingestelde maatregelen door de rijksoverheid heeft Het Groninger Landschap een aantal plekken afgesloten. Vogelkijkhut de Kiekkaaste in Nieuwe Statenzijl, de potstal bij het bezoekerscentrum Reitdiep in Noorderhoogebrug en het fietspontje bij het Zuidlaardermeer zijn, net als de bezoekerscentra, tot 1 september gesloten. Op deze plekken kan de anderhalvemeter-maatregel niet gegarandeerd worden. Het Groninger Landschap roept op om deze beperkende maatregelen te respecteren en elkaar daar aan te houden.