Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

Samenwerkende natuurorganisaties zien hun jarenlange inzet voor de verbetering van de toestand van de Eems beloond. Vorige week maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat het gebied officieel een Natura2000 verbeterdoelstelling krijgt. Dat betekent dat nu ook formeel vastligt dat de toestand van de Eems verbeterd moet worden. Eerder dit jaar kwamen het Rijk en de Eems-Dollard regio al gezamenlijk met een verbeterprogramma voor de Eems, het Programma Eems-Dollard 2050. De eerste stappen voor verbetering van de Eems worden dan ook de komende jaren al gezet.

Uniek natuurgebied
De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Het is de enige plaats in het Nederlandse waddengebied waar een rivier nog vrij in zee uitstroomt. Dit ‘estuarium’ verdient het om beschermd te worden. Dit heeft de staatssecretaris, na lange tijd van voorbereiding, nu wettelijk vastgelegd met zijn aanwijzing van het gebied als ‘Natura 2000-gebied’ (als onderdeel van het gebied Waddenzee).

Verbetering van Nederlandse natuur in Europees kader
Het Rijk stelde aanvankelijk voor een zogenaamde ‘behoudsdoelstelling’ aan het gebied toe te kennen: “behouden wat er is”. Maar de ambitie van de regio lag een stap hoger en bedrijfsleven, overheid en natuurorganisaties vroegen samen om een ‘verbeterdoelstelling’.

Samen de schouders eronder zetten
Aan het besluit van de staatssecretaris ging een heel proces vooraf. Bedrijven in en rond de Eemshaven, natuurorganisaties en overheden werken al een tijd binnen het platform Ecologie en Economie in Balans samen aan verbetering van natuur en economie rond de Eems-Dollard. De provincie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Wad, Groningen Seaports, de ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Economische Zaken en Rijkswaterstaat staan samen achter het doel om de natuur in de Eems-Dollard te beschermen en verbeteren. Ze legden hun ambitie gezamenlijk bij de Staatssecretaris neer. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Dit voelt voor ons als een beloning voor jarenlange inzet. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat het belang van een gezonde Eems nu wordt gezien en aangepakt. Wij gaan een feestje vieren. Het vergt tijd en inzet, maar dan heb je ook wat!”

Eerste verbeteracties
In het Programma Eems-Dollard 2050 werken de partijen feitelijk al samen aan verbetering van de natuur. In dit programma is voor een bedrag van rond de zeventig miljoen euro aan projecten afgesproken om de natuur te verbeteren. Tegelijkertijd heeft het gebied behoefte aan een economische impuls. In het Programma Eems-Dollard 2050 staan daarom maatregelen die zorgen voor verbetering van zowel natuur als economie.

Dollard