Effectiviteitsonderzoek Wij & Wadvogels

15 april 2021 – Vanuit het project ‘Wij & Wadvogels’ wordt vanaf half april in het Waddengebied gestart met onderzoek onder inwoners, ondernemers en bezoekers naar kennis over en houding en gedrag ten opzichte van vogels.

Het Waddengebied is het belangrijkste intergetijdengebied van Noordwest-Europa. Niet voor niets is het terug te vinden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Alleen betekent deze status niet dat we rustig achterover kunnen leunen. In het gebied komen diverse belangen samen. Er wordt o.a. gewerkt, geleefd en gerecreëerd. Daarnaast is er sprake van klimaatverandering met o.a. hetere en drogere perioden, maar ook met meer periodieke neerslag en meer stormen en in de nabije toekomst ook zeespiegelstijging. Dat alles heeft flinke invloed op de leefomgeving van vogels. Het zorgt er onder meer voor dat er voor vogels minder ruimte is om te leven, te broeden, te eten.

Voorlichtingscampagnes
De komende jaren slaan negen natuurorganisaties de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Met het programma Wij & Wadvogels werken zij aan concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en wordt aangegeven hoe er van het Waddengebied genoten kan worden, zonder daarbij vogels (onbedoeld) te verstoren.

Effectiviteitsonderzoek
Het programma Wij & Wadvogels creëert nieuwe ruimte in de breedste zin van het woord. Door onderzoek uit te voeren binnen het deelproject ‘effectiviteitsonderzoek’ wordt het Waddengebied vitaler gemaakt voor vogels, maar ook zeker met oog voor die andere soort die er veel voorkomt: de mens. Inwoners, bezoekers en ondernemers in het gebied, worden nu indirect betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe natuur, met broed- en foerageergebieden voor de vogels die afhankelijk zijn van het gebied. Om ervoor te zorgen dat vogels ook echt de ruimte krijgen, worden ook voorlichtingscampagnes opgestart.

Enquête bewoners Waddengebied
Graag willen we de mening horen van bewoners in het Waddengebied (in Groningen de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Oldambt). We hopen op je medewerking. Je kunt deze vragenlijst anoniem invullen. Dat neemt circa 10 minuten in beslag. De gegevens uit de vragenlijst worden verzameld door Veldwerk Optimaal in opdracht van het European Tourism Futures Institute (ETFI) in het kader van het Wij & Wadvogels project. Met jouw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Tevens maak je kans op een van de leuke prijzen, die verloot worden onder deelnemers die deze enquête hebben ingevuld.

Deelnemen: www.veldwerkoptimaal.nl/wad