Fase 3 herstel laagveenmoeras Harener Wildernis gestart

29 november 2021, Haren – Het Groninger Landschap is gestart met het herstellen van laagveenmoeras bij de Harener Wildernis. Dit project zit inmiddels in fase 3 en is een relatief klein onderdeel van een veel groter project, waarvan in 2009 het eerste deel is uitgevoerd.

Het gaat om het creëren van omstandigheden die veengroei mogelijk maken. Veenvormende moerassen en natte schraallanden waren typisch voor Nederland voordat met molens en gemalen het land droog is gepompt. Ze zijn buitengewoon rijk aan soorten, zowel qua planten als dieren. De biodiversiteit van dit soort ‘wetlands’ is vergelijkbaar met die van het tropisch regenwoud.

Het Groninger Landschap gaat de komende maanden zo’n vijf hectare laagveenmoeras herstellen. Het werk wordt uitgevoerd door Knoop Baggerwerken BV uit Tynaarloo die daar speciale moeraskranen voor inzet. Deze kranen zijn ook ingezet in de oeverlanden van het Zuidlaardermeer waar door herinrichting het gebied aantrekkelijker is gemaakt voor moerasvogels.

Fase 3 van het project in de Harener Wildernis is mogelijk dankzij een subsidie van provincie Groningen.

Resultaat fase 1 en 2

De natuurontwikkeling in de eerder herstelde delen van de Harener Wildernis gaat voorspoedig. Door de ‘verlanding’ in de gegraven petgaten ontstaan trilveenvegetaties. Veenmossen en andere zeldzame planten als witte snavelbies, veenpluis, kleine veenbes, ronde zonnedauw en duizendknoopfonteinkruid zijn teruggekeerd en ook zeldzame amfibieën en libellen gedijen.

Begin 2019 deelden we op ons Youtube-kanaal beelden van de Harener Wildernis in de winter. Op de video is mooi te zien wat het resultaat is van dit fase 1 en 2 van dit project.