Feestelijke oplevering rijksmonumentale boerderij De Haver

10 september 2021, Onderdendam – Vrijdag 10 september is het project ‘Herstel boerderij De Haver’ in Onderdendam afgerond met een feestelijke oplevering. Gedeputeerde Mirjam Wulfse, van Provincie Groningen, heeft de rijksmonumentale boerderij symbolisch geopend met het luiden van de bel.

Op vrijdag 10 september jl. kwamen de genodigden naar de rijksmonumentale boerderij De Haver in Onderdendam. Na een warm welkom door Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, droeg Inge Zwerver haar gedicht ‘Opnieuw De Haver’ voor. Een gedicht speciaal geschreven voor De Haver. Na de openingshandeling door Mirjam Wulfse opende de Groningse zanger Bert Hadders samen met contrabassist Joshua ten Doornkaat de schuurdeur naar de nieuwe woning voor het openingslied. De genodigden zijn door Hugo Dokter (hoofd erfgoed Het Groninger Landschap) en Jan Harm Eppinga (projectleider erfgoed Het Groninger Landschap) rondgeleid door het oude monumentale voorhuis en de nieuwe, duurzame en aardbevingsbestendige schuurwoning.

 

Herstel De Haver

Door de gaswinning in Groningen heeft boerderij De Haver aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij verkocht aan de NAM, die op haar beurt de boerderij in 2017 heeft overgedragen aan Het Groninger Landschap. Met de overdracht is de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij gegarandeerd. Na een periode van onderzoek en planvorming zijn in 2019 de bouw- en herstelwerkzaamheden gestart. Met de oplevering is het groot achterstallig onderhoud ingelopen, de aardbevingsschade hersteld en de bouw van de nieuwe, duurzame woning in de kleine schuur officieel afgerond.