Gedeelte oude loop van de Hunze overgedragen aan Het Groninger Landschap

Gedeelte oude loop van de Hunze overgedragen aan Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap heeft op 27 juni een stuk grond bij Roodehaan overgedragen gekregen van de gemeente Groningen. Langs de langgerekte strook van 10 hectare loopt een deel van de oude loop van de Hunze. Het gebied ligt ter hoogte van de Stainkoeln en is een belangrijke schakel tussen het Winschoterdiep en de huidige Hunzezone op bedrijventerrein Eemspoort. Met deze overdracht is Het Groninger Landschap weer een stuk dichterbij haar droom om van de stad Groningen weer een stad aan een rivier te maken.

De rivier de Hunze stroomde ooit langs de oostelijke stadsrand van Groningen. Het Groninger Landschap heeft de ambitie om de relatie van de stad met deze voormalige rivier te herstellen door de Hunze via de stad weer aan het Reitdiep te koppelen. Veel van de oude landschapspatronen zijn nog tot diep in de stad zichtbaar. Deze beleving gaat hand in hand met het streven van de stad Groningen om meer ecologische verbindingszones in en door de stad te hebben.

Het Groninger Landschap zal de overgedragen grond gaan beheren als hoogwaardige stadnatuur. In de toekomst zal er een fietspad worden aangelegd.

Overdracht Hunze: Gemeente Groningen Mattias Gijsbertsen en Het Groninger Landschap Marco Glastra