Geen grote windmolens op de zeedijk langs de Eems-Dollard!

Uitzonderlijke natuur- en landschapswaarden in gevaar

Haren, 30 november 2020 – Het waterschap Hunze en Aa’s overweegt om een intentieovereenkomst met RWE te sluiten over de plaatsing van grote windmolens op de zeedijk langs de Eems-Dollard. Het Groninger Landschap en vijf andere natuurorganisaties vinden dat een slecht idee vanwege de uitzonderlijke natuur- en landschapswaarden van het gebied. In de Eems-Dollard bevinden zich enorme concentraties vogels die groot gevaar lopen bij plaatsing van windmolens. Maar ook vleermuizen en meer zeldzame vogelsoorten als zeearend en grauwe kiekendief kunnen het slachtoffer worden. De windmolens zouden een grote aantasting opleveren van het monumentale landschap van de graanrepubliek en de prachtige kust van de Eems met de dorpen Borgsweer, Termunten en Termunterzijl.

Op 9 december neemt het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s een besluit over het voorstel van het dagelijks bestuur. De natuurorganisaties hebben een brief gestuurd aan het waterschap met een dringend verzoek om niet akkoord te gaan met het voorstel. Ook is er een opiniestuk verschenen in het Dagblad van het Noorden.

(foto Bonte strandlopers Thijs Glastra, foto Kiekkaaste Het Groninger Landschap)