Gemeente Delfzijl heeft de Groote en Kleine Polder overgedragen aan Het Groninger Landschap

Gemeente Delfzijl heeft de Groote en Kleine Polder overgedragen aan Het Groninger Landschap

Wethouder Jan Menninga en directeur van Het Groninger Landschap Marco Glastra hebben donderdag 26 januari de koopovereenkomst in de Kleine Polder ondertekend. Wethouder Menninga: ‘We zijn blij met Het Groninger Landschap als overnamepartner. De beide polders vormen een wezenlijk onderdeel van het landschap langs de Eems. Wat is er mooier dan een natuurlijke invulling van het gebied? Ook het behoud van de zwemplas is voor onze inwoners belangrijk.’

Beide polders staan bij gemeente Delfzijl op het lijstje van af te stoten eigendommen, omdat er geen directe belangen liggen voor de gemeente en er wel kosten aan verbonden zijn. Voor Het Groninger Landschap bieden beide polders – gezamenlijk oppervlak 17 hectare – goede kansen om de natuur langs de Eems te versterken. Uitgangspunt daarbij is dat de bewoners van de drie omliggende dorpen Termunterzijl, Termunten en Borgsweer, nauw te betrekken bij de planvorming. Vorig jaar is daarmee al een start gemaakt met een gezamenlijke wandeling door beide polders. Nu de overdracht een feit is, pakt Het Groninger Landschap dit proces samen met de inwoners weer op.

Eems, Dollard, Gemeente Delfzijl