Goed jaar voor de groene glazenmaker in de Lettelberterpetten

Goed jaar voor de groene glazenmaker in de Lettelberterpetten

 In de Lettelberterpetten huist al een aantal jaren een populatie groene glazenmakers. Wat rond 2010 begon met enkele exemplaren is nu uitgegroeid tot een populatie met naar schatting enkele duizenden uitgekropen exemplaren in 2016. En daarmee behoort de populatie tot de grotere in Nederland.

 De groene glazenmaker is een vrij grote libel van ongeveer zeven centimeter lang. Het vrouwtje is overwegend groen terwijl het mannetje blauwer is. De libel is voor zijn voorbestaan afhankelijk is van krabbenscheer. Krabbenscheer is een stekelige waterplant die in dichte velden op het water groeit. De mannetjes voeren patrouillevluchten uit boven de krabbenscheervelden. Ze verdedigen hun territorium tegen andere mannetjes en zoeken een vrouwtje om mee te paren. De vrouwtjes leggen hun eitjes vlak onder de waterlijn uitsluitend op bladeren van krabbenscheer. De eitjes overwinteren en komen in het voorjaar uit. De tweede overwintering vindt plaats als larve. Na twee jaar onder water te hebben geleefd kruipt de larve uit het water en ondergaan een gedaante verwisseling naar volwassen libel.

 Het Groninger Landschap doet er dan ook alles aan om de krabbenscheer vegetatie uit te breiden en daarmee extra biotoop voor de groene glazenmaker te creëren. Belangrijkste is te voorkomen dat de sloot helemaal dicht groeit en daarom wordt de sloot jaarlijks gefaseerd geschoond. Door jaarlijks een klein stukje te schonen wordt voorkomen dat de krabbenscheer planten verdwijnen.

 Het is belangrijk dat deze populatie verder groeit. Hiermee voorkomen we dat deze prachtige libellesoort uitsterft. Om dit te bereiken is een aanpassing aan het biotoop nodig. En daar is geld voor nodig. Help je ook mee? Ga hiervoor naar https://www.groningerlandschap.nl/crowdfunding/

Groene Glazenmaker