Groningen Groen!

Tien punten manifest

Voor het versterken van natuur in en rond de gemeente Groningen

Groningen Groen! Dit is de titel van het manifest dat de gemeente Groningen op 18 juni 2020 samen met de natuur- en landschapsorganisaties heeft ondertekend. In het manifest wordt door middel van tien punten aangegeven hoe we de komende jaren gaan werken aan het versterken van natuur en landschap in de gemeente. We zijn al verenigd in het gemeentelijk natuuroverleg en we gaan dit overleg gebruiken om intensief samen te werken op verschillende thema’s.  Zo gaan we samen aan de slag met de klimaatadaptatie, de energietransitie en het bevorderen van biodiversiteit. We zorgen ervoor dat ook bewoners hierbij betrokken kunnen  worden en dat de natuur voor iedereen toegankelijk blijft. In de buurt, in de stad en daar buiten. Bent u benieuwd naar het manifest? Het is hier te lezen.

Samenwerkende partijen

Naast de gemeente Groningen zijn de volgende Groningse natuur- en landschapsorganisaties betrokken: Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, IVN Natuur educatie, KNNV vereniging voor veldbiologie en Avifauna

Glimina Chakor