Groningen Stad aan de Hunze weer een stapje dichterbij

Groningen Stad aan de Hunze weer een stapje dichterbij

Het Groninger Landschap heeft bijna 7 hectare grond verworven nabij Waterhuizen

Het Groninger Landschap heeft bijna 7 hectare grond verworven nabij Waterhuizen, als verbindingsstrook voor het herstellen van de Hunze. De Hunze heeft vroeger tussen deze percelen door gestroomd en is ter plaatse nog te herkennen als een gekromde sloot. De aankoop is bedoeld om de toekomstige verbinding te maken tussen onze eigendommen ten zuidwesten van het Winschoterdiep en onze eigendommen ten noorden ervan, naast de Stainkoeln. Onze wens is namelijk om weer een deel van het Drentse Hunzewater door de stad Groningen te laten stromen. De precieze meerwaarde daarvan wordt op dit moment onderzocht, maar de bedoeling is om het water dan via deze nieuwe terreinen, en onder het Winschoterdiep door, in de Stad te krijgen. De eerste stap is om op zoveel mogelijk plekken de Hunze te herstellen en zichtbaar te maken, en om uiteindelijk al die gebieden aan elkaar te koppelen. Omdat de Hunze in de nieuw verworven percelen al zichtbaar is zullen we daar niet direct maatregelen gaan uitvoeren.

klik hier voor overzichtskaart 

Voor informatie over het project klik hier