Het Groninger Landschap eigenaar Bunkercomplex Fiemel in Termunten

Het Groninger Landschap eigenaar Bunkercomplex Fiemel in Termunten

Donderdagmiddag 14 juli is het bunkercomplex Fiemel in Termunten door de Stichting Museum 1939-1945 overgedragen aan Het Groninger Landschap. In overleg met deskundigen gaat Het Groninger Landschap het complex daar waar nodig restaureren, beheren en ontsluiten voor het publiek. De bunkers liggen vlakbij het bezoekerscentrum Dollard van Het Groninger Landschap, bij de Dollard.

Het bunkercomplex omvat een geschutsopstelling en een munitiebunker uit de tweede wereldoorlog. In de tweede wereldoorlog bouwden de Duitsers deze batterij voor de luchtverdediging van Emden. Als één van de laatste overblijfselen van de tweede wereldoorlog in Groningen, vertellen de bunkers, een goed gedocumenteerd verhaal over leven en strijd langs de oevers van de Dollard.

De aankoop is onderdeel van het project Atlantikwall in het Waddengebied. Met dit project worden diverse locaties langs de waddenkust, die onderdeel zijn van de Atlantikwall, hersteld en voor het publiek ontsloten. Het waddenfonds heeft voor dit project subsidie toegezegd.