Het Groninger Landschap koopt 25 hectare weidevogelgebied in Middag-Humsterland

Het Groninger Landschap koopt 25 hectare weidevogelgebied in Middag-Humsterland

Het Groninger Landschap heeft een strategische aankoop gedaan van 25 hectare grasland in Middag-Humsterland. Deze aankoop is bedoeld om het reservaat Medenertilsterpolder tussen Hardeweer en Beswerd uit te breiden en hier toekomstperspectief te bieden voor een levensvatbare populatie grutto’s.

Het gaat slecht met de weidevogels in Groningen. Het aantal paartjes van de grutto is in enkele tientallen jaren afgenomen van 6000 naar ca. 1000. Het Groninger Landschap beheert belangrijke weidevogelgebieden in het Reitdiepgebied. Het gebied met de hoogste dichtheden grutto’s, de Medenertilsterpolder, ligt in Middag-Humsterland. Met een huidig oppervlak van 25 hectare is het reservaat eigenlijk te klein voor een gezonde weidevogelstand. Met de aankoop van nog eens 25 hectare kan het reservaat vergroot worden, hetgeen de uitgangssituatie voor weidevogels sterk verbetert.

De aankoop bij de Medenertilsterpolder is mogelijk gemaakt door een grote particuliere gift aan Het Groninger Landschap. Daarnaast wordt de aankoop gefinancierd met middelen die zijn vrijgekomen bij een kavelruil in Reitdiep-Noord.

Grutto